Tuesday, July 19, 2011

MATLAMAT KEJADIAN MANUSIA

Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T. dengan matlamat

yang tertentu, yang telah ditetapkan oleh penciptanya.

Matlamat itu ialah beribadah kepada Allah S.W.T. Hal ini

dinyatakan dalam surah al-Zariyaat, ayat 56 yang bererti:

“Dan tiadalah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali

supaya mereka memperhambakan diri kepada-Ku.”

Seseorang manusia sepatutnya bertanyakan dirinya

sendiri: Kenapa aku diwujudkan? Apakah tugasku di alam

maya ini? Apakah pula visiku dalam kehidupan ini? Ia adalah

soalan yang wajib atas seorang manusia agar dia bertanyakan

dirinya dan berfikir sejenak untuk mencari jawapannya

(al-Qardhawi 1985:11).

Seseorang manusia harus mengetahui dengan jelas jawapan

soalan-soalan berikut:

Soalan Pertama: Siapakah aku? Dari manakah aku datang?

Atau dalam ungkapan lain, siapakah yang

menciptakan aku?

Soalan Kedua: Apakah kesudahanku selepas kewujudanku

ini? Dan ke manakah aku akan pergi

selepas maut?

Soalan Ketiga: Kenapakah aku diwujudkan? Untuk apa?

Atau apakah visi kehidupanku ini?

Apabila ketiga-tiga soalan ini dapat dijawab dengan

baik, maka seseorang manusia akan mampu menjalani kehidupan

ini dengan baik dan jaya. Sebaliknya kegagalannya

menjawab persoalan ini akan mengakibatkannya gagal menjalani

kehidupan ini dengan baik dan penuh bererti.

Ihsan dari http://d.scribd.com/docs/1drov1pc71idgwbdpepg.pdf

No comments:

Post a Comment